Haberler
Dil Bilim
Turk Dili
Yazım Kılavuzu
Kaynakça
Özetle

Destekleyenler

Ekmek Teknesi

Destekçilerimiz

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun

Hacettepe Üniversitesi‘nde bir hocamızı ziyaret için yanına gittik. Bir iki saat süren güzel bir sohbetin ardından yemek yemek için edebiyat fakültesinin arkasındaki, pideyi harika yapan kantine oturmaya gittik. Yemeği yeyip, Türk kahvelerini içerken yanımıza orta yaşlı birisi geldi.

Hoşbeş muhabbet derken artık içim kaynamıştı bu orta yaşlı beyefendiye. Memleket, dersler falan sohbet ettikten sonra tekrar fakülteye dönmek için kalktık.

Yolda arkadaşıma bu “orta yaşlı adam“ın kim olduğunu sorduğumda kendisinin Ahmet Bican Ercilasun olduğunu söyleyince ben bir anlık bir duraksama yaşadım. Türk dilinin, Türk dili tarihinin en mühim isimlerinden sayılan, 1993-2000 yılları arasında Türk Dil Kurumu başkanlığı yapmış Ercilasun hoca ile tanışmış ve epey sohbet etmiştik. Hem de bu sohbet esnasında hocalarımla sohbet ederken üzerimde hissettiğim gerginliği hissetmemiştim. Kendisine tekrardan saygılarımı sunuyorum.

1943 ‘te İzmir’de doğan hocamız, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlar. Onun için uzun sürecek bir serüvenin kapıları 1963’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girmesiyle başlar. 1967’de Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne asisitan olarak girer ve “Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi” doktora teziyle 1971 yılında doktorasını verir.

1976 Haziran’ı ile 1977 Ağustos’u arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde Üniversity of Washington’da misafir araştırıcı olarak bulunur.

1979 yılında “Kutadgu Bilig’de Fiil” adlı teziyle doçent olur.

1983’te ek görevli Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün başkanlığına getirilir.

1986’da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Faktültesi’ne profesör olarak tayin edilir ve bu fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurar. 1992’de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kurulunca bu bölümün başkanlığına getirilir. Hacettepe Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak görev yapan Bilge Ercilasun’la evlidir. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un Türk dili, edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve şiveleri konusunda pek çok eseri ve kalesi bulunmaktadır.

. Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976 (Prof. Dr. Selâhattin Olcay ve Dr. Ensar Aslan’la birlikte), 398 s.

2. Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1977, 1. Cilt: 8+249 s. 2. Cilt: 8+266 s.

3. Kars İli Agizlari- Ses Bilgisi, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1983, VIII+386 s.

4. Kutadgu Bilig’de Fiil, Gazi Üniversitesi Yayınlari, Ankara, 1984, XII+196 s.

5. Dilde Birlik, Conk Yayınları, İstanbul, 1984, 160 s. ; ilâveli ikinci baskı, Ecdâd Yayınlari, Ankara 1993, 262 s.

6. “Başlangıcından XIII. Yüzyıla Kadar Türk Nazım ve Nesri”, Büyük Türk Klasikleri 1, Ötüken-Söğüt Yayınları, s. 37-184, İstanbul, 1985.

7. Uygur Halk Masalları (Sekur Turan’la birlikte Türkiye Türkçesi’ne aktarılmıştır), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.

8. Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. baskı; Ankara 1989;3. baskı: Ankara 1990; 4. baskı: Ankara 1993; 5. baskı: Ankara 1996, XVII+301 s.

9. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (ortak), YÖK Yayınları, Ankara, 1990, X+364 s.

10. Moğolistan ve Çin Günlüğü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1991, 144 s.

11. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (ortak), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Cilt: Kılavuz Kitap, Ankara, 1991, XIV+1183 s.; 2. Cilt: Dizin, Ankara, 1992, 502 s.

12. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993; 311 s. İlâveli ikinci baskı,Anka

13. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 3. baskı.

Okuduğunuz bu yazı o kadar beğenildi ki, bugün 1 kez, toplamda ise 1 kez okunmuştur.

Paylaşmak Güzeldir!

Kategori: Kimdir? , Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir