Haberler
Dil Bilim
Turk Dili
Yazım Kılavuzu
Kaynakça
Özetle

Destekleyenler

Ekmek Teknesi

Destekçilerimiz

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin içine girdiği gurup Ural-Altay dilleri gurubudur. Ural-Altay dilleri diğer dil aileleri gibi sağlam bir âile teşkil etmezler. Mesela Hint – Avrupa dilleri arasındaki yakınlık bu dillerde yoktur. Ural Altay dilleri arasındaki yakınlık bir menşe birliğinden çok bir yapı birliği şeklindedir. Onun için bu dillere şimdilik bir dil âilesi değil, bir dil gurubu olarak bakmak lâzımdır. Bir âile olmak, yani, bir menşeden çıkmış bulunmak Ural – Altay dilleri için kuvvetli bir ihtimal olmakla beraber henüz kesinleşmiş değildir. Buna karşılık yapı bakımından bu diller arasında bir benzerlik vardır. Zira Ural – Altay dilleri eklemeli dillerdir. Ayrıca, birbirinden farklı olmakla beraber, hepsinde derece derece ve umumî sistemi birbirine benzeyen bir vokal uyumu vardır. Bunlardan başka Hint-Avrupa dillerinin tesirinde kalanlar hariç olmak üzere, bu dillerde kelime sırası da aşağı yukarı aynıdır.

İşte başlıca hususiyetleri bu şekilde olan Ural-Altay dilleri, adından da anlaşılacağı gibi, Ural ve Altay olmak üzere iki kola ayrılırlar.

Ural kolu da yine Fin – Ugur ve Samoyed olmak üzere üçe ayrılır. (1)

Ural kolunda Fince, Macarca, Samoyedce gibi diller vardır.

Altay kolunda ise Türkçe, Mançuca ve Moğolca vardır.

Demek ki Türkçe, dünya dilleri arasında köken bakımından Ural – Altay dil grubunun Altay koluna mensuptur. Yapı bakımından ise eklemeli diller grubuna girer.

(1) Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, sayfa:9.

• TDK sözlükte geçen “grup” kelimesi yazar tarafından “gurup” şeklinde yazıldığı için aslına uygun şekilde aldık.

Okuduğunuz bu yazı o kadar beğenildi ki, bugün 1 kez, toplamda ise 1 kez okunmuştur.

Paylaşmak Güzeldir!

Kategori: Türk dili tarihi Türk lehçeleri , Etiketler: , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir